Vrienden van het dorpshuis

 De doelstelling van de “Vrienden van het Dorpshuis” is ondersteuning van:

Huidige dorpshuisgebruikers in geval van (financiële) problemen, waardoor deze gebruiker verloren dreigt te gaan als dorpshuisgebruiker.

Potentiele nieuwe dorpshuisgebruikers (financieel) bij te springen om een start als dorpshuisgebruiker te kunnen maken Deze ondersteuning is in een aantal gevallen beperkt, maar genoeg om juist het beslissende steuntje in de rug te geven om een (door-)start te kunnen maken.

Deze ondersteuning is in principe dus ook niet structureel van aard.

De gelden voor deze ondersteuning worden door de Vrienden van het Dorpshuis bijeengebracht via jaarlijkse donaties. Dit geld komt terecht op een aparte bankrekening, welke door het SDA-bestuur wordt beheerd.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rek.nr. van de Stichting Dorpshuis Abbenbroek, t.w. NL27 RABO 0129 5663 49 o.v.v. “Vrienden van het Dorpshuis”.

Jaarlijks worden de huidige donateurs via een brief weer uitgenodigd hun bijdrage te leveren.

De jaarlijkse bijdrage is € 25,= per jaar per gezin, maar meer doneren is uiteraard ook van harte welkom.

Wanneer u het werk van de SDA een warm hart toedraagt kunt u ons dus nadrukkelijk steunen in ons streven om meer activiteiten in ons Dorpshuis onder te brengen.

Enkele malen per jaar ontvangt U een nieuwsbrief en tevens kunt U de laatste informatie lezen op onze website.

Het bestuur, alle vrijwilligers en de Abbenbroekers die deelnemen aan de activiteiten zijn u heel dankbaar!!

info@stichtingdorpshuisabbenbroek.nl